1.Missie en visie

Kinderen op een Filofantastische wijze  laten opgroeien.

Stapje voor stapje hen spelenderwijs laten ontdekken, experimenteren en de wereld leren kennen.

Kinderdagverblijf ’t Filofantje staat garant voor een aangename, gezellige en veilige omgeving voor uw kind.

We streven ernaar dat uw kind zich veilig, geborgen en geliefd voelt, zodat het zich in zijn eigen tempo en in alle rust kan ontplooien. We vinden het belangrijk dat een kind gestimuleerd wordt om zich individueel en in groepsverband te ontwikkelen.

Dit kan zeker in onze verticale leefgroep van maximum 17 kindjes, waar alle kindjes van verschillende leeftijden tussen 0 en 36 maand samen spelen.

De begeleiding en opvoeding in ’t Filofantje is een aanvulling op de opvoeding die de kinderen thuis krijgen, zeker geen vervanging.

We staan erop een nauwe en persoonlijke band te bekomen met uw kind. De individuele contacten worden optimaal benut tijdens het eten, verzorgen, spelen en te slapen leggen. Hierbij houden we rekening met de eigenheid, persoonlijkheid, ritme en de behoeftes van ieder kind individueel.

In kinderdagverblijf ’t Filofantje streven we naar een open en eerlijke omgang en communicatie met de ouders. Een goede opvang kan niet zonder een goede samenwerking met de ouders. We zijn steeds bereid om naar jullie ideeën of bedenkingen te luisteren.

2.Organiserend bestuur

Groepsopvang ’t Filofantje VOF

Crevestraat 29

9180 Moerbeke – Waas

09/311.89.11

Email: filofantje@hotmail.com

Website: www.filofantje.be

3.Verantwoordelijken

Linsey Van Autreve (0486/15.62.19) : staat in voor de dagelijkse leiding in het kinderdagverblijf, maar werkt ook mee als begeleidster.

Davy Van de Walle (0486/65.16.37), : werkt mee achter de schermen en staat voornamelijk in voor administratie, facturatie en personeelsbeheer.

In geval van nood zijn wij buiten de openingsuren van ‘t Filofantje bereikbaar op onze privé-nummers. Gelieve deze enkel te gebruiken bij dringende gevallen.

 

Organisatie en dienstverlening

 

1.Openingsuren

Van maandag t.e.m. vrijdag: 07.00u tot 18.00u

Wij geven in december de sluitingsdagen voor het volgende jaar door.

Dit omvat de jaarlijkse vakanties, feestdagen, brugdagen.

Voorlopig bevat onze vakantieplanning:

3 weken in juli, anderhalve week met Kerst en Nieuwjaar.

Dit kan echter steeds gewijzigd worden.

2.Opvangbeleid

2.1 Inschrijving en voorrangsregels

 

Over het algemeen komen er pas opvangplaatsjes vrij, wanneer er kindjes uit de opvang naar school gaan. Om het meeste kans te maken op een opvangplaatsje vanaf de gewenste datum, dient u best zo spoedig mogelijk een aanvraag in.

Dit kan best via onze website of via email. Op deze manier hebben we de belangrijkste informatie onmiddellijk op papier staan . Indien u geen toegang tot internet heeft, kan u ook telefonisch een aanvraag doen.

Wat moet er zeker in uw aanvraag staan?

 • Naam + contactgegevens van één van de ouders
 • Vermoedelijke bevallingsdatum
 • Gewenste startdatum van de opvang
 • Opvangplan: hoeveel en welke dagen/week dat u opvang wenst

Indien er meer aanvragen dan vrije plaatsen zijn, baseren wij onze voorkeur op enkele voorrangsregels:

 • Broertjes en zusjes van reeds opgevangen kindjes in ’t Filofantje
 • Kindjes van personeel of familie
 • Kindjes van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door K&G bepaald)
 • Kindjes van ouders die werk willen houden, werk zoeken of een beroepsgerichte opleiding volgen
 • Het aantal opvangdagen dat u wenst. Wij geven de voorkeur aan kindjes die 4 of 5 dagen/week komen.

Vrije plaatsjes geven we over het algemeen pas 1 jaar op voorhand vrij. Op deze manier kunnen wij rekening houden met mogelijke zwangerschappen uit de voorrangsgroepen.

Dit alles uiteraard rekening houdend met de planning/ bezetting van de opvangdagen van de andere kindjes.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, nemen wij contact met u op voor een rondleiding en een woordje uitleg. Deze rondleidingen gebeuren steeds na sluitingstijd. Op deze manier kunnen we jullie alle ruimtes uitgebreid tonen, zonder dat (slapende) kindjes enige last zouden ondervinden.

2.2 Opvangovereenkomst en waarborg

Wanneer u na de rondleiding een plaatsje bij ons wenst te reserveren, stellen wij een opvangovereenkomst op. Indien u hierover nog even wenst na te denken, krijgt u daar maximum 1 week de tijd voor. Na deze week wordt het opvangplaatsje terug opengesteld.

Na het ondertekenen van de opvangovereenkomst vragen wij 100 euro waarborg via overschrijving.

Gezinnen die kunnen aantonen dat het gezamenlijk inkomen gelijk of lager dan 27.000 euro per jaar bedraagt, betalen 50 euro waarborg.

Indien deze waarborg niet werd betaald binnen de 10 dagen na het ondertekenen  van de overeenkomst, is deze niet geldig.

Wanneer uw kindje naar school gaat, of de opvangovereenkomst wordt tijdig opgezegd, wordt de waarborg terugbetaald. Dit gebeurt niet wanneer de opvangovereenkomst niet werd nageleefd, of wanneer uw kindje bijna nooit geweest is.

2.3. Opzegmodaliteiten

Wanneer u de opvangovereenkomst wenst op te zeggen alvorens uw kindje bij ons met de opvang gestart is, krijgt u de waarborg niet terug.

Indien u de opvangovereenkomst wenst op te zeggen in minder dan 3 maand voor de afgesproken eerste opvangdag, dan rekenen wij 1 maand opvang aan. Dit wil zeggen: 30euro per dag, volgens het aantal dagen dat het kindje normaal gedurende 1 maand zou komen.

Wij vragen de ouders 2 maanden vooraf schriftelijk te verwittigen wanneer hun kindje voor het laatst komt. Wanneer de ouders niet verwittigen, betalen zij 1 maand annulatiegeld.

Wanneer een kindje 3 weken na elkaar afwezig is zonder geldige reden, kan het kinderdagverblijf deze opvangplaats ter beschikking stellen voor een ander kindje en wordt de waarborg niet terugbetaald.

2.4 Opvangplan

Het opvangplan staat omschreven in de opvangovereenkomst. Dit zijn de dagen en de uren dat uw kindje naar de opvang zal komen. Het is belangrijk deze zo realistisch mogelijk te noteren. Op basis daarvan kunnen wij bepalen hoeveel kindjes er die dagen bij ons terecht kunnen. Wij passen ook onze uurroosters daarnaar aan.

Ook de startdatum is heel belangrijk en bindend. Denk dus vooraf na of u eventueel ouderschapsverlof zal nemen.

Omdat er een algemeen tekort is aan plaatsjes in de kinderopvang, willen wij een zo optimaal mogelijke bezetting nastreven. Kindjes komen liefst 4 of 5 dagen/week, maar zeker minstens 3. Bij voorkeur zijn dit vaste dagen. Indien het echt niet mogelijk is om vaste dagen door te geven, kunnen jullie ook maandelijks een opvangplan doorgeven.

Dit opvangplan willen wij minstens 1 maand op voorhand ontvangen. Vb. als u 1 maart een opvangdag wenst, moeten wij dit op 1 februari weten. Ook liefst ineens voor een maand. Dient u het opvangplan te laat in, kunnen wij geen plaats voor die dagen garanderen.

2.5 Wenmomenten

Wij voorzien minstens 1 wenmoment voor de opvang effectief van start gaat. De ouder(s) komen op een afgesproken tijdstip samen met hun kindje de sfeer opsnuiven in het kinderdagverblijf.

De ouder vult dan een inlichtingenfiche in en bespreekt met de begeleidster(s) de gewoontes van het kindje. Op deze manier hebben we een beetje basisinformatie voor de eerste echte opvangdag. We herhalen ook nog eens wat er allemaal dient meegebracht te worden zodat de start van de opvang heel vlot kan verlopen. Dit wenmoment wordt altijd enkele dagen voor de eerste opvangdag gepland.

Indien de ouders bij hun kindje blijven tijdens het wenmoment is dit kosteloos. Wanneer U uw kindje achterlaat bij ons zal dit aangerekend worden volgens inkomenstarief.

2.6 Wat te doen bij de start van de opvang?

 • Afspraak maken om te komen wennen (best ons contacteren +/-2 weken voor de start).
 • Bij het wennen; invullen van de inlichtingenfiche van uw kindje.
 • Kindcode aanvragen bij kind en gezin. Indien de gezinssituatie wijzigt (broertje/zusje…) kan u een nieuwe kindcode aanvragen. Het inkomenstarief wordt dan herberekend.
 • Attest inkomenstarief aan ons bezorgen.

 

2.7 Wat mee te brengen?

 • 1 reservefopspeen die in het kinderdagverblijf blijft                                                            (indien mogelijk met naam)
 • eventueel een persoonlijk knuffeltje
 • reservekledij
 • kousen of pantoffels
 • flesvoeding / dieetvoeding / specifieke verzorgingsproducten (vb. bij allergie)

à zeker NIET meebrengen: speelgoed en snoep

Er is voldoende speelgoed aanwezig en er wordt voor voldoende (gezonde) voeding gezorgd.

 

 1. Dagelijkse werking

3.1. Brengen en halen

U bent vrij om uw kindje op elk moment van de dag te komen brengen en halen (tussen de afgesproken tijdstippen in het opvangplan).

Houd er echter rekening mee dat wanneer er een volle dag werd aangevraagd, er ook een volle dag zal worden aangerekend.

Halve opvangdagen kunnen enkel in ofwel:

 • voormiddag: kindje wordt ten laatste om 13u opgehaald
 • namiddag: kindje wordt ten vroegste om 12 u binnen gebracht.

Op deze manier hebben andere kindjes ook de kans om een halve dag (extra) te komen.

Wij verzoeken u ook om het sluitingsuur (18u) te respecteren.

Indien u per uitzondering door onvoorziene omstandigheden uw kindje niet tijdig kan afhalen, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons te laten weten.

Vanaf 18u rekenen wij een bijdrage van 0,5 € per minuut.

Wij vertrouwen de kindjes alleen toe aan wie het hoederecht/bezoekrecht heeft of een door hem aangeduide persoon. De ouders geven op voorhand door wanneer anderen hun kindje komen afhalen.

3.1.2. D-care

Wij werken met het software-programma van D-care. Op onze touchscreen loggen wij de kindjes in bij aankomst en uit bij vertrek. Maandelijks drukken wij een overzicht af van de aanwezigheidsdagen/- tijdstippen van uw kind. Dit dient maandelijks ondertekent te worden. Zo kunnen er later geen discussies ontstaan over de aanwezigheidsduur per opvangdag.

3.2. Gerechtvaardigde afwezigheden

Op basis van het opvangplan heeft ieder kind recht op een aantal dagen “gerechtvaardigde afwezigheid” (GA) waarbij geen kosten worden aangerekend indien er wordt afgeweken van het opvangplan om welke reden dan ook. De sluitingsdagen van ’t Filofantje tellen hier uiteraard niet in mee. Ziektedagen worden wel in mindering gebracht.  

Het aantal gerechtvaardigde afwezigheden hangt af van het aantal opvangdagen per week en wordt toegekend voor een kalenderjaar. De resterende dagen kunnen niet overgezet worden naar het volgende kalenderjaar. Indien de opvang start in de loop van het jaar, wordt het aantal GA toegekend a rato de resterende maanden van het jaar.

5 dagen opvangplan = 27 GA/jaar

4 dagen opvangplan = 22 GA/jaar

3 dagen opvangplan = 17 GA/jaar

Elke dag afwezigheid dient voor 9u ’s ochtends gemeld te worden. Indien u niet tijdig verwittigd, wordt er een gewone opvangdag aangerekend.

Vakantie: wanneer u op voorhand weet dat uw kindje een dag afwezig zal zijn, gelieve dit dan een week daarvoor door te geven. Zo kan er op die dag eventueel een ander kindje bij ons terecht.

Ziekte: u hoeft geen ziektebriefje binnen te brengen. Bij elke ziektedag wordt een dag gerechtvaardigde afwezigheid afgetrokken.

Langdurige ziekte: Vanaf dat uw kindje langer dan 5 opeenvolgende opvangdagen afwezig is wegens ziekte EN u brengt een doktersbriefje binnen, dan wordt de helft van de ziektedagen afgetrokken. Vb. kindje is 8 opeenvolgende opvangdagen afwezig wegens ziekte + u brengt hiervoor een doktersbriefje binnen = er worden 4 dagen gerechtvaardigde afwezigheid afgetrokken.

Wanneer de dagen GA van een kindje allemaal zijn opgebruikt, worden de volgende afwezigheden aangerekend als gewone opvangdagen!

3.3. Ouders uit het onderwijs

Ouders die in het onderwijs werken, zijn elke schoolvakantie thuis. Zij hebben de keuze uit volgende 2 systemen:

1)      kindje komt ook tijdens de schoolvakanties naar de opvang en heeft evenveel dagen “gerechtvaardigde afwezigheid”.

2)      Kindje blijft elke schoolvakantie thuis, maar heeft dan ook maar een beperkt aantal dagen “gerechtvaardigde afwezigheid”:

5 dagen opvangplan =  8 dagen GA/jaar

4 dagen opvangplan =  6 dagen GA/jaar

3 dagen opvangplan =  4 dagen GA/jaar

We beperken het aantal kindjes die voor het 2e systeem kiezen tot 4 kindjes tegelijk.

Dit uiteraard wegens financiële redenen. Deze kindjes kunnen altijd extra opvangdagen aanvragen tijdens de schoolvakanties, maar er kan geen plaats gegarandeerd worden.

3.4. Ziekte

In principe hoort een ziek kind niet thuis in de kinderopvang.

Wij vragen dan ook uw kind thuis te houden of af te halen;

 • Indien uw kind, ongeacht de leeftijd, te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • Indien uw kind teveel zorg en aandacht vraagt zodat het kinderdagverblijf de gezondheid van, of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.
 • Indien uw kind een besmettelijke aandoening en/of koorts (vanaf 38,5°C) heeft.

U kunt de infectieklapper van Kind en Gezin steeds raadplegen in het kinderdagverblijf.

Als uw kindje ziek wordt tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf, zullen wij u steeds contacteren. In afwachting dat uw kind afgehaald wordt, kan in overleg met u, éénmalig een koortswerend middel toegediend worden.

Wanneer wij u niet kunnen bereiken en de situatie lijkt ons ernstig, kunnen wij steeds een dokter contacteren. Eventuele bijhorende kosten, worden door u vergoed.

Bij ziekte: verwittigen voor 9u! Zo niet, wordt een gewone opvangdag aangerekend. Ook telkens vermelden wanneer wij uw kindje opnieuw mogen verwachten.

3.5. Medicatie

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis toegediend wordt. Vraag daarom steeds aan uw arts om medicatie voor te schrijven die thuis kan gegeven worden.

Indien uw arts het toch nodig acht dat de medicatie wordt toegediend tijdens de opvang in het kinderdagverblijf, vragen wij hiervoor een doktersattest. Zonder attest dienen wij geen enkele vorm van medicatie toe.

Dit attest vermeld duidelijk;

 • Naam van het kind
 • Naam van het medicijn
 • Dosering en wijze van toedienen
 • Datum tot wanneer het medicijn moet toegediend worden

Wanneer een kindje 3 x per dag medicatie moet innemen, moet de 1e en 3e maal thuis gegeven worden.

3.6. Voeding

Normaler wijze ontbijten kinderen thuis in familiekring.

Bij onvoorziene omstandigheden kunnen ze ook bij ons ontbijten tot 8u.

à Ontbijt dient dan wel meegebracht te worden van thuis.

De maaltijden worden dagelijks vers bereid en aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

9u: fruit/ koek / cracottes + water/melk

11u15: warme maaltijd + water

14u45: fruit/boterhammen/pudding/yoghurt/… + water/melk

Speciale dieetvoeding dient meegebracht te worden.

Er wordt uiteraard rekening gehouden met voedselallergieën.

3.7. Flesvoeding

Poeder en flesjes worden genaamtekend meegebracht van thuis.

Ofwel breng je een grote doos mee en geef je duidelijk door welke hoeveelheid melk jouw kindje op elk moment drinkt.

Ofwel breng je poeder mee in verdeeldoosjes, waar duidelijk op genoteerd staat hoeveel maatjes erin zitten.

Het is aangewezen telkens 1 extra portie mee te geven, voor in noodgevallen.

Flesjes die in ’t Filofantje blijven, worden door ons gereinigd en gesteriliseerd.

Ook moedermelk mag zeker meegegeven worden.

3.8. Verzorging en kledij

De kindjes moeten gewassen/aangekleed zijn wanneer ze naar de opvang komen.

In noodsituaties staan wij u graag bij.

Wanneer wij starten met de begeleiding van het “zindelijk worden”, zullen wij vragen om broekjes mee te brengen die jouw kind gemakkelijk zelf aan en uit kan doen.

Wij starten pas bij de begeleiding van het “zindelijk worden”, na overleg EN in samenwerking met de ouders.

3.9. Luiers

Wij kopen zelf luiers aan van het merk “Pampers”.

Hiervoor rekenen wij 1€ voor een halve dag en 2€ voor een volle dag (vanaf 01/02/2021).

Wanneer kindjes zindelijk zijn, worden de luiers per stuk aangerekend.

De luiers worden maandelijks gefactureerd door ’t Filofantje.

3.10. Bolderkar

Wij hebben een bolderkar waarmee wij graag gaan wandelen met de kindjes.

Er kunnen gemakkelijk 8 kindjes comfortabel en veilig in vervoerd worden.

Indien u niet akkoord gaat dat uw kindje mee op stap gaat, dient u dit aan te duiden op de opvangovereenkomst.

 

3.11. Foto’s en videobeelden

Op geregelde tijdstippen worden er foto’s en/of videobeelden van de kindjes gemaakt.

Deze kunnen worden tentoongesteld in het kinderdagverblijf en/of op onze website en/of in onze facebookgroep.

Indien u niet akkoord gaat dat er foto’s/videobeelden van uw kindje vertoond worden     dient u dit aan te duiden op de opvangovereenkomst

3.12 Veiligheid

Graag vragen wij uw medewerking om de toegangscontrole van het kinderdagverblijf optimaal te houden. Concreet wil dit zeggen dat je niemand mag binnen laten die je niet kent zonder toestemming van de verantwoordelijken, ook al is dit een beleefdheidsregel. Wees vooral niet boos als iemand de deur voor je toe doet, maar zie dit als een extra veiligheid voor uw kind!

3.13 Toegang tot alle ruimtes

Ouders hebben toegang tot alle ruimtes waar het kindje wordt opgevangen.

Uiteraard is het wenselijk om hierbij de andere kindjes niet te storen (bv. bij het slapen)

3.14 Naar school

Wij gaan er steeds vanuit dat kindjes naar school gaan vanaf de eerste instapdag nadat ze 2,5 jaar zijn. Indien dit bij uw kindje niet van toepassing zou zijn en u liever langer beroep doet op onze groepsopvang, is het belangrijk dit spoedig door te geven. Zo hebben wij een overzicht wanneer er opvangplaatsjes vrijkomen.

Vanaf uw kindje naar school gaat, kan hij/zij in principe niet meer terug komen. De plaatsjes worden steeds onmiddellijk opgevuld.

3.15 Nuttige weetjes

 • Via het easydaycare-programma maken wij dagelijks een “dagrapport” van uw kindje op. Hierin staat allerlei info over wat uw kindje die dag gedaan heeft, wanneer en wat het gegeten heeft, hoe lang de dutjes waren e.d. Indien u dit wenst, wordt dit dagelijks bij het uitloggen van uw kindje doorgemaild.
 • Behalve onszelf (begeleidsters) kunnen er occasioneel ook andere personen aanwezig zijn in het kinderdagverblijf.

Vb.: Davy die vooral administratieve taken en klusjes voor zijn rekening neemt. Stan en Liere (mijn eigen kinderen) kunnen ten allen tijde een bezoekje brengen.

Ook stagiaires krijgen bij ons de kans om de nodige werkervaring op te doen.

 • Jaarlijks organiseren wij een zomerfeest: een leuke dag met lekker eten.
 • We geven jaarlijks ook een eindejaarsreceptie, de enige “activiteit’” waarop we geen kindjes verwachten. Een gezellige avond waarop de ouders elkaar een beetje beter leren kennen.
 1. Financiële bepalingen

4.1. IKG-systeem

Wij werken volgens het IKG-systeem (inkomen-gerelateerd)  van Kind en Gezin.

De dagprijs van de opvang wordt daardoor vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin.

Meer info:  http://www.kindengezin.be/kinderopvang/prijs/zelfstandig-kinderdagverblijf/

De effectief te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang

1/2 dag:

verblijf van maximum 5 uur, 1 maaltijd inbegrepen OF

Volle dag:

verblijf van meer dan 5 uur, 2 maaltijden inbegrepen OF

1/2 dag, 2 maaltijden inbegrepen

Indien we niet langer volgens het IKG-systeem zouden kunnen werken, zouden we een vaste dagprijs bepalen. Dit is echter zeker en vast niet onze intentie.

4.2. Kindcode

Bij de start van de opvang vraagt u een kindcode aan bij Kind en Gezin. Dit kan ofwel via de website van Kind en Gezin, ofwel via de K&G-lijn: 078/150.100.

Nadat u deze heeft aangevraagd, krijgt u documenten toegestuurd. Daarbij zal een “attest inkomenstarief kinderopvang” zitten. Dit attest dient u aan ons te bezorgen. Daarop staat het bedrag dat wij zullen aanrekenen per opvangdag.

4.3. Facturatie

Maandelijks ontvangt u van ons een factuur waarop de opvangdagen + pampers aangerekend worden. Wij zullen zeer streng toezien dat aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan.

Hiervoor maken we enkele duidelijke afspraken:

 • U ontvangt de factuur uiterlijk op de 5e dag van de volgende maand
 • Wij hebben uiterlijk op de 20e van die maand uw betaling ontvangen.
 • Indien we de 20e geen betaling ontvangen hebben, ontvangt u een herinneringsbrief waarbij 5€ herinneringskost wordt aangerekend.
 • Wanneer we tegen de 1e opvangdag van de volgende maand geen betaling ontvangen hebben, wordt de opvang stopgezet tot de factuur vereffend is!!

 

Even een voorbeeldje, zodat alles duidelijk is :

Voor de opvangdagen van de maand januari :

 • U ontvangt uiterlijk op 5 februari uw factuur.
 • Deze dient betaald te zijn op uiterlijk 20 februari.
 • Zoniet krijgt u na 20 februari een herinneringsbrief waarop 5€ herinneringskost aangerekend wordt.
 • Bij niet betaling op 1 maart, wordt de opvang stopgezet tot de factuur vereffend wordt.

Facturen worden steeds via mail doorgestuurd! Wenst u de factuur op papier, wordt hier maandelijks 0,50€ voor aangerekend. Dit dient u dan wel zelf door te geven.

 

 

4.4. Verzekering

Wij hebben een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten.

Kantoor Fitrama NV – Knaptandstraat 77 – 9100 Sint-Niklaas

Contract nr : 03/66.349.071/000

 1. Goede afspraken, goede vrienden

5.1. Klachten

Met klachten kun je altijd bij ons terecht.

Wij staan open voor kritiek, maar ook voor nieuwe ideeën en suggesties.

Wat verstaan we onder een klacht?

Klachten hebben betrekking tot wat er concreet van de verantwoordelijke en begeleidsters mag verwacht worden qua dienstverlening en dagelijkse organisatie.

Klachten kunnen er met andere woorden zijn over zaken die beloofd en minimaal gegarandeerd werden en die niet werden nageleefd.

Een terechte klacht wijst op een zwak punt binnen de werking en kan op een constructieve manier bijdragen tot een verbetering van de werking.

Het is de bedoeling dat ouders mee waken over de naleving van beloftes die gedaan worden met betrekking tot de opvang van uw kind.

Elke klacht die wij ontvangen, wordt schriftelijk geregistreerd.

Hoe een klacht indienen en bij wie?

1)      Indien er een klacht is met betrekking van het functioneren van een begeleidster, wordt in eerste plaats de begeleidster zelf aangesproken.

2)      Indien er binnen de termijn van 1 week geen bevredigende respons van de begeleidster komt, went u zich naar de verantwoordelijke (Linsey).

3)      Indien u binnen de termijn van 1 week geen bevredigende respons van Linsey krijgt, kan u zich ook tot Davy wenden.

4)      Indien er klachten zijn met betrekking tot de dagelijkse werking en organisatie, spreekt u onmiddellijk Linsey of Davy aan. Wij zullen samen met u in dialoog gaan om de klachten uit te diepen en samen tot een bevredigende oplossing te komen.

5)      Lukt het niet om er samen uit te geraken, kan u zich in laatste instantie wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin.

Klachtendienst van Kind en Gezin: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Tel: 02/533.14.14. / klachtendienst@kindengezin.be

5.2. Privacy

De persoonsgegevens van de kinderen en gezinnen die wij van u ontvangen, worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Deze gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en aangepast door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

5.3. Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in jouw nadeel, zoals vb. een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doen binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

5.4. Ondertekening

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor ontvangst en kennisneming door de ouders.

Inbreuk op ons huishoudelijk reglement kan de onmiddellijke stopzetting van de opvang tot gevolg hebben.

We kijken ernaar uit om jullie beter te leren kennen.

Van harte WELKOM!